ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη οριστική διαγραφή και απόσυρση αυτοκινήτων, από το 2006. Η δραστηριοποίησή της λαμβάνει χώρα σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για την απόσυρση, απορρύπανση και ανακύκλωση των αυτοκινήτων, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Η εταιρεία απευθύνεται στο συνεχώς αυξανόμενο προμηθευτικό κοινό, με σωστή ενημέρωση και ευγένεια.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Το όχημα πρέπει να είναι άρτιο.
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη.
 • Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ του ιδιοκτήτη.
 • Οι δύο πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας.
 • Για φορτηγάκια και κλούβες, το βιβλίο μεταβολών.
 • Αν κάποια πινακίδα ή άδεια έχει χαθεί, θα μας προσκομίσετε υπηρεσιακό έγγραφο για την απώλεια του καθενός.
Σε περίπτωση ακινησίας:
 • Το όχημα πρέπει να είναι άρτιο.
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη.
 • Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ του ιδιοκτήτη.
 • Διαβιβαστικό σημείωμα για την άδεια και τις πινακίδες.
 • Φωτοτυπία της αδείας, σφραγισμένης από την εφορία.
 • Βεβαίωση εξόφλησης τελών κυκλοφορίας.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Εάν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχετε και την άρση παρακράτησης μαζί σας, από οπουδήποτε παρακρατείται.