ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Εδώ και τριάντα χρόνια προσφέρουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες στον τομέα της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα στην ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων. Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται σε αδειοδοτημένους χώρους, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες αντιμετώπισης αποβλήτων. Με μεγάλη πείρα, άρτιο εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες, αλλά και επιχειρήσεις.

Η εξυπηρέτηση είναι πάντα γρήγορη και άμεση, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της διαδικασίας φόρτωσης - εκφόρτωσης. Σκοπός της εταιρείας ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο κοινό και να το μυήσει στη διαδικασία ανακύκλωσης προϊόντων.