Επιπλέον Δραστηριότητες

Διαβάστε αναλυτικά τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας ανακύκλωσης ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στο νησί της Κρήτης.

Μέσα στο μεγάλο όγκο εργασιών που πραγματοποιεί η επιχείρησή μας καθημερινά, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές δραστηριότητές της που συνεχώς αυξάνονται:

Διαλύσεις πλοίων

Αγορά παλαιών φορτηγών και μηχανημάτων

Αποξηλώσεις εργοστασίων

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Παραλαβή - αποθήκευση και διαχείριση μπαταρίας οξέος μόλυβδου

Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων

Οριστική διαγραφή αυτοκινήτων Ο.Τ.Κ.Ζ.

Αγορά και επεξεργασία όλων των ειδών καλωδίων

Διαχείριση λαμπτήρων και φωτιστικών

Διαχείριση και άλλων αποβλήτων (ΗΜΑ)

Φόρμα επικοινωνίας

Για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με συνέπεια και απόλυτη ακρίβεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία ανακύκλωσης ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ, στην Κρήτη, και εξασφαλίστε άμεση και άριστη εξυπηρέτηση.

Υποστήριξη

info@katheris.gr