Νέο αντικείμενο!

Τόσο καιρό μας απασχολούσε το θέμα αυτό με το πώς θα ανακυκλώσουμε τις λάμπες και τα φωτιστικά. Επιτέλους ήρθε η λύση! Η Καθέρης ΑΒΕΕ ανέλαβε πλήρως την Συλλογή, Μεταφορά & Ανακύκλωση των παλαιών λαμπτήρων, φωτιστικών και ηλεκτρικών συσκευών σε όλη την Κρήτη.

Το Αρμόδιο Σύστημα της Ανακύκλωσης Λαμπτήρων, Φωτιστικών και Μικροσυσκευών είναι το Σύστημα της Φωτοκύκλωσης. Η Φωτοκύκλωση είναι ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ.

Η Εταιρεία μας συλλέγει τις εν λόγο ποσότητες για λογαριασμό της Φωτοκύκλωσης, στον πλήρως αδειοδοτημένο χώρο της στο Ηράκλειο. Η συλλογή των ποσοτήτων γίνεται από τα σημεία συλλογής σε όλη την Κρήτη, από τους τοποθετημένους εγκεκριμένους κάδους.

Related News