ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕSG – ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ

H εταιρεία μας επενδύει στην βιώσιμη ανάπτυξη.
Το ESG είναι μία νέα επιτακτική ανάγκη όπου η Καθέρης ΑΒΕΕ εντάσσει ενεργά στη στρατηγική της για να βελτιώσει την εταιρική της βιωσιμότητα. Αυτό γίνεται με τη συμμόρφωσή μας ως προς τα ESG κριτήρια:
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Σεβασμός στο Περιβάλλον, αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγή, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μερικά από αυτά που εξετάζονται.
Τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία εξετάζουν πώς διαχειρίζεται η επιχείρηση τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ.
Η εταιρική διακυβέρνηση, που ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.
Eίμαστε περήφανοι για τις πολιτικές μας! ♻
Δεσμευόμαστε να εξελισσόμαστε! #creteingreen

Related News