1991

Το 1991, αφού μεγάλωσε ο όγκος της δουλειάς μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερο χώρο στη Φοινικιά Ηράκλειου, όπου είχαν και τους πρώτους οδηγούς.