2003

Το 2003, άνοιξαν το Α’ υποκατάστημα στο νομό Ρεθύμνης που είναι μέχρι και σήμερα σημείο παραλαβής προϊόντων.