2006

Το 2006, άνοιξε το Β’ υποκατάστημα στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που αδειοδοτήθηκε από την ΕΔΟΕ για την παραλαβή και οριστική διαγραφή οχημάτων. Μέχρι και σήμερα γίνεται παραλαβή προϊόντων ανακύκλωσης, αλλά και οχημάτων.