2008

Το 2008, το κεντρικό κατάστημα μεταφέρθηκε στη μόνιμη του βάση στη Φοινικιά Ηρακλείου.