2019

Το 2019, αδειοδοτήθηκε η επιχείρηση για τη συλλογή φωτιστικών και λαμπτήρων.